Duurzaam wonen in Park070

Duurzaamheid is een belangrijk thema in Park070. En terecht: grondstoffen worden steeds schaarser, de uitstoot van CO2 moet worden teruggedrongen en de gaskraan gaat langzaam dicht. Logisch om bij het ontwikkelen van een nieuwe wijk hier zo veel mogelijk rekening mee te houden. Dit doen wij op het gebied van de volgende thema’s: Circulair, Energietransitie, Klimaatadaptatie en Gezond wonen en leven. Hieronder lichten we het je graag toe.

image alt

Circulair

Park070 wordt ontwikkeld op de plek van het voormalige CBS-kantoor. Met 60.000m2 was dit het grootste leegstaande kantoor van Nederland. Het bestaande gebouw wordt duurzaam ontmanteld, met uitzondering van de parkeergarage. Dat betekent dat er een enorme hoeveelheid puin en afval vrijkomt. De sloper kan 95% van het materiaal recyclen. Soms in het project zelf, maar vaak ook voor hergebruik in projecten op andere locaties. De nieuwe openbare ruimte wordt voor een deel ingericht met materialen uit het oude CBS kantoor. In die zin levert de sloop niet zozeer puin en afval, maar juist een grote hoeveelheid nieuwe bouwmaterialen en grondstoffen. Daarnaast blijft de parkeergarage behouden en wordt deze hergebruikt in het plan. We hebben de circulaire sloop in beeld gebracht in een video. Nieuwsgierig naar het proces?

Bekijk de video
image alt

Energietransitie

Park070 wordt een energiezuinige gasloze wijk. De energie die wél gebruikt wordt is zo veel mogelijk afkomstig van hernieuwbare bronnen, zoals zonnepanelen en een Warmte Koude Opslag (WKO). Deze collectieve Warmte Koude Opslag haalt in de winter warmte uit de bodem en zorgt in de zomer dat de woningen gekoeld worden. Uiteraard is er ook aan je elektrische auto of fiets gedacht. In de parkeergarage komen oplaadpunten en worden deelauto's en -fietsen aan de bewoners ter beschikking gesteld. Hiermee wordt het verminderen van autobezit gestimuleerd, wat bijdraagt aan duurzame mobiliteit. 

image alt

Klimaatadaptatie

In Park070 wordt het regenwater opgeslagen om de (privé en collectieve) tuinen mee te bewateren. Het opvangen van regenwater is belangrijk om overbelasting van het riool te voorkomen. Tuinen met veel groen kunnen daaraan bijdragen. Daarom zijn bij de koop van je huis in Park070 het ontwerp en de aanleg van een je privétuin al meegenomen. Dat zorgt niet alleen voor meer groen -en minder verharding in het gebied- maar betekent ook dat je een mooi ontworpen tuin hebt, waar je na je verhuizing meteen van kunt genieten.

image alt

Gezond wonen en leven

Gezond wonen en leven is een breed thema. Het gaat over de kwaliteit van de lucht die je inademt en de hoeveelheid daglicht tot lekker in je vel zitten, gezond eten, genoeg bewegen en leuke contacten met je buren. Elke woning heeft direct zicht op natuur, groen en buitenruimte. De omgeving is heel groen met aangrenzend Park ’t Loo en het waterpark langs het spoor. Dat nodigt uit voor een fijne wandeling of een rondje hardlopen!

In Park 070 zijn verschillende plekken waar buren elkaar kunnen ontmoeten, zoals de gezamenlijke binnentuinen. In één van de tuinen kan een plek komen waar bewoners gezamenlijk groente en fruit kunnen kweken. Zo eten meer mensen seizoensgebonden en legt je voedsel minder kilometers af. Allemaal aspecten van gezond stedelijk leven!

Bijzondere transitie Lees meer over de visie
Wonen in Park070? Bekijk de woningen