Bestemmingsplan Park070 onherroepelijk

24 september '18

Een mooie mijlpaal voor het plan Park070. Het bestemmingsplan is onherroepelijk! Dit betekent dat er officieel op de locatie woningen gebouwd mogen worden. De volgende stap is het krijgen van een onherroepelijke omgevingsvergunning.

Bestemmingsplan v.s. omgevingsvergunning

Op de plek waar Park070 gerealiseerd wordt stond eerst een kantoorgebouw. Om hier woningen te mogen bouwen moet de bestemming van de locatie worden aangepast. Hiervoor is een procedure gevolgd bij de gemeente en was het mogelijk om bezwaren te maken. Inmiddels is deze procedure afgerond en is het bestemmingsplan onherroepelijk. De volgende stap is het krijgen van een onherroepelijke omgevingsvergunning. Deze vergunning geeft toestemming voor de daadwerkelijk te bouwen woningen. We verwachten de vergunning op kort termijn te krijgen. 

Hier wonen? Bekijk de woningen
Vragen? Neem contact met ons op