Duurzaamheid in Park070

11 mei '18

Duurzaamheid is een belangrijk thema in Park070. En terecht: grondstoffen worden steeds schaarser, de uitstoot van CO2 moet worden teruggedrongen en de gaskraan gaat langzaam dicht. Logisch om bij het ontwikkelen van een nieuwe wijk hier zo veel mogelijk rekening mee te houden. 

4 thema's van duurzaamheid

Komende weken gaan we dieper in op hoe dat precies vorm gaat krijgen door middel van de thema’s: Circulair, Energietransitie, Klimaatadaptatie en Gezond wonen en leven. Op de pagina Duurzaamheid op deze website introduceren we deze 4 pijlers van duurzaamheid alvast!

Duurzaamheid in Park070
  De historie van Park070
  Bekijk de woningen