Laatste fase duurzame ontmanteling CBS-kantoor gestart

26 juli '19

De laatste fase van de duurzame ontmanteling van het CBS-kantoor een feit. De komende maanden werken gebiedsontwikkelaars Schouten, BPD (Bouwfonds Property Development) en bouwcombinatie Park070 (Van Wijnen en Schouten Bouw) aan het bouwrijp maken van de nieuwbouwlocatie voor Park070.

229 woningen

Er zit schot in de herontwikkeling van de voormalige CBS-locatie naast Park 't Loo. Deze week is gestart met de laatste fase van de sloopwerkzaamheden. Het CBS-kantoor is duurzaam ontmanteld, circa 95% van de bouwmaterialen wordt hergebruikt in de nieuwe woonwijk of elders. De tweede fase van de vergunning, voor de nieuwe woningtypen aan het park, is afgerond. Het aantal woningen dat gebouwd wordt blijft gelijk: 229.

image alt

Afronding ontmanteling

De kenmerkende atoomschuilkelder wordt heringericht als stallingsgarage voor (elektrische) auto's, scooters, fietsen en e-bikes. Inmiddels is de kelder overgedragen van de Ontwikkelingscombinatie CBS aan de bouwcombinatie Park070. Dit betekent dat de duurzame ontmanteling verder afgerond wordt, het terrein opgeruimd kan worden en de grond schoongemaakt waar nodig. Hierna wordt gestart met het boren van de bronnen voor duurzame warmtepompen. Dit neemt ongeveer vier maanden in beslag. Daarna wordt de bestaande kelder verder klaargemaakt voor herinrichting. En is de CBS-locatie rijp voor de bouw van de duurzame, circulaire en klimaatadaptieve nieuwe woonwijk Park070. Naar verwachting start de ruwbouw van de nieuwe wijk in het eerste kwartaal van 2020. De oplevering van de eerste woningen wordt eind 2021 verwacht.

  Bekijk de beschikbare woningen
  Neem contact op