Ontwerpproces verder met resultaten Informatiemarkt

18 december '15

Op zaterdag 21 november vond de eerste informatiemarkt over het nieuwbouwproject In de Stadstuin plaats. In een grote tent, direct naast het CBS gebouw en aan de rand van Park ’t Loo, konden bezoekers een rondwandeling maken langs informatiepanelen.

Belangrijke rol voor interactie bij de planontwikkeling

Op deze panelen met kaarten, impressies en referentiefoto’s werden geïnteresseerden geïnformeerd over de mogelijke architectuur, de inrichting van de collectieve en openbare binnentuinen en over de ondergrondse parkeergarage waarop het project wordt gerealiseerd. Ook was ook een eerste visie in de vorm van een maquette te zien, waarbij de architect toelichting gaf.

Bezoekers konden op vragenlijsten hun reactie geven en als er verdere vragen waren, kon men daarmee terecht bij de aanwezige medewerkers van het ontwikkelteam.

Ondanks de matige weersverwachting kwamen honderden mensen op de informatiemarkt af. De meer dan 250 ingevulde formulieren zijn een belangrijke bron van informatie bij de planontwikkeling.

Onderscheidend, ongekend en ontspannen wonen

Met de input gaan we verder om het plan nog beter te maken. Zo zal de onderscheidende architectuur verder worden uitgewerkt en vertaald in goede (en verrassende) plattegronden. Het bijzondere karakter van de collectieve binnentuinen wordt verder vormgegeven. Daarbij zal veel aandacht zijn voor groen en speelmogelijkheden voor kinderen, maar ook voor voldoende privacy in de woningen, zodat het hier straks ontspannen én stedelijk wonen is: ‘buiten, in de stad’.

Vervolg

Veel mensen gaven aan met spanning te wachten op meer informatie, onder meer over de volgende onderwerpen:

  • De VvE-bijdrage in relatie tot de collectieve delen van het gebouw.
  • Helderheid over de toewijzingsprocedure.
  • Meer concrete plannen, met woningplattegronden en prijsindicaties.

Alle deze vragen worden in het ontwikkeltraject meegenomen en door ons beantwoord.

Het enthousiasme voor wonen op de CBS-loactie bleek niet alleen uit de grote toeloop, maar ook uit de reacties die we ontvingen:
“Wat zijn we nieuwsgierig naar de tekeningen van het huis! Met name het duurzame concept spreekt ons erg aan. Een fijn gevoel in ONS Voorburg!
“Ik ben zeer geïnteresseerd. Kijk al jaren uit op leeg CBS gebouw. Hoop van harte dat het geheel voorspoedig verlopen zal. Veel succes. Infomarkt goed verzorgd, fijn!”
“Leuk om zo vroeg in het proces meegenomen te worden. Benieuwd naar de tweede bijeenkomst”

Via deze website, Facebook en nieuwsbrieven blijven we u op de hoogte houden van de voortgang van het project. In de loop van 2016 is er weer een informatiemarkt.
We hopen u ook daar te mogen begroeten!