Rijk draagt CBS-gebouw over aan ontwikkelingscombinatie CBS BV

1 februari '18

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft 31 januari het voormalige kantoorgebouw van het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg overgedragen aan ontwikkelingscombinatie CBS BV. Een samenwerking tussen ontwikkelende aannemer Schouten en gebiedsontwikkelaar BPD. CBS BV kocht het pand en de grond in 2014 van het Rijksvastgoedbedrijf om er de duurzame, groene en kindvriendelijke wijk Park070, met circa 230 woningen en appartementen, te realiseren. 

Jarenlang was het kantoorgebouw van het Centraal Bureau voor de Statistiek, met ruim 60.000 vierkante meter, het grootste leegstaande kantoorgebouw van Nederland. Binnenkort wordt het duurzaam ontmanteld, op de onderliggende kelder na. Deze wordt ingericht als stallingsgarage voor de duurzame wijk, die Schouten en BPD Ontwikkeling op de CBS-locatie ontwikkelen.

Duurzame ontmanteling

De komende maanden wordt het CBS-gebouw duurzaam ontmanteld. Enkele bouwmaterialen die tijdens de ontmanteling beschikbaar komen, worden hergebruikt in de nieuwe woonwijk. De kunst uit het gebouw krijgt ook een nieuwe bestemming. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van duurzame energie; de woningen krijgen bijvoorbeeld geen gasaansluiting. Hiermee sluit het plan aan bij de huidige actualiteit. De nieuwe wijk is autoluw, kinderen kunnen veilig buitenspelen in de collectieve binnentuinen. Ook in de gevarieerde, moderne architectuur speelt duurzaamheid een grote rol. Naar verwachting start de verkoop van de woningen in de zomer van 2018.  

Kunst cbs
Vragen? Neem contact met ons op
Interesse? Maak alvast een account aan