Stand van zaken Park070

21 juni '17

Het is al enige tijd stil rondom het plan Park070. Vanwege de grote belangstelling voor het wonen in Park070 krijgen we veel vragen over de woningontwerpen en planning.  Graag informeren we je over de stand van zaken. 

In 2015 is gestart met de communicatie rondom de nieuwbouw op het terrein van het voormalig CBS-kantoor in Voorburg. Tijdens twee informatiebijeenkomsten - in het najaar van 2015 en het voorjaar van 2016 - zijn het stedenbouwkundig plan en diverse woningschetsen door het planteam gepresenteerd. Dit heeft geresulteerd in veel belangstellenden voor de woningen en appartementen. Na de laatste bijeenkomst in mei 2016 is besloten om het plan uit te ontwikkelen en het definitieve ontwerp zo spoedig mogelijk te presenteren. Het streven was in het eerste kwartaal van 2017 in verkoop te gaan. Deze planning was ambitieus en bleek achteraf niet haalbaar.

Complexe ontwikkeling

De Ontwikkelingscombinatie CBS BV ontwikkelt in nauw overleg met de gemeente Leidschendam-Voorburg de nieuwbouwlocatie. Dit betekent dat er volledig afstemming plaatsvindt waar het gaat om het stedenbouwkundig plan, woningontwerpen, buitenruimten, binnentuinen, parkeergarage en de aansluiting op het omliggende (park)gebied. Het oude CBS-kantoor zal in de toekomst worden gesloopt, de bestaande parkeerkelder blijft behouden voor bewonersparkeerplaatsen en bergingen. Deze binnenstedelijke herontwikkeling is complex. Op dit moment (juni 2017) zijn de projectteams er nog niet in geslaagd om tot een definitief ontwerp te komen.

Planning

Vanwege de grote belangstelling voor het wonen in Park070 krijgen we veel vragen over de woningontwerpen en planning. Deze vragen kunnen we echter niet beantwoorden voor het definitief ontwerp gereed is. Op dit moment is er nog geen planning voor de afronding van het plan naar een definitief ontwerp. Zodra dit bekend is brengen wij je uiteraard op de hoogte via onze digitale nieuwsbrief, website en Facebookpagina.