Voormalig CBS-gebouw wordt duurzaam ontmanteld

21 mei '18

Het markante kruisvormige voormalige kantoor van het CBS in Voorburg wordt gesloopt. Na een periode van voorsloop, is vorige week gestart met de duurzame ontmanteling van het hoogste punt van het grootste leegstaande kantoorgebouw van Nederland. Ruim 95% van het pand wordt hergebruikt in Park070, of krijgt elders een nieuwe functie.

Duurzaam slopen

Sloopbedrijf VSM is bewust aangetrokken, vanwege de duurzame manier waarop dit bedrijf sloopt. Ruim 95% van het sloopmateriaal wordt hergebruikt in de nieuwe woonwijk Park070, of op andere locaties. Hergebruik op productniveau is het streven en op grondstoffenniveau de ondergrens. Met uitzondering van asbest en vervuilende materialen, die zijn voor de sloop al uit het gebouw gehaald.

image alt

Hergebruik sloopmateriaal

Bij de sloop van het CBS-gebouw komt 56.638 ton betonpuin, en 5.829 ton metselpuin vrij. Dit wordt hergebruikt in de wegenbouw of betonindustrie. Overige sloopmaterialen worden gerecycled of hergebruikt, waaronder ook de 7500 armaturen en gasontladingslampen. Grind- en betonplaten, betonnen kolommen en betonnen fietsenstallingen krijgen een nieuwe functie in Park070. De kolommen van het CBS-gebouw worden in de openbare ruimte van de wijk hergebruikt als opstapjes. Ander sloopmateriaal wordt gebruikt voor lage muren in de openbare ruimte of als bestrating.

image alt

Hergebruik kunst

De fundering van het gebouw blijft behouden, net als de atoom- en schuilkelder die wordt getransformeerd tot stallingsgarage voor auto’s, scooters en fietsen. Het sanitair uit de atoomkelder, de veldbedden, banken en tafels van steigerbuizen, die jarenlang in de kelder opgeslagen waren, worden eveneens hergebruikt. Voor de buitenkunstwerken van Auke de Vries en de twee glaskunstwerken van Marion Harreveld in het oude CBS-kantoor, wordt in samenspraak met de BPD Kunststichting en de kunstenaars zelf, waar mogelijk een passende nieuwe plek in Park070 gezocht.

Sloopperiode

De duurzame ontmanteling van het voormalige CBS-gebouw vergt, vanwege de zorgvuldige scheiding van bouwmaterialen, meer tijd en geduld dan ‘slopen met de kogel’. Niet alleen van de slopers, maar ook van omwonenden. Het CBS-gebouw staat in een drukke woonwijk, waar verschillende bedrijven gevestigd zijn. Er zijn meer sproeiers ingezet om het puin nat te houden, zodat het verstuiven beperkt blijft. De sloop is naar verwachting komend najaar afgerond, de bouw van Park070 start naar verwachting voorjaar 2019.

Ben je omwonende en heb je vragen / klachten over de sloop? Neem dan contact op met Sloopbedrijf VSM door in te loggen op hun website. Het wachtwoord heb je per brief ontvangen.  

  Lees meer over duurzaamheid
  Lees meer over de historie