Wonen in Park070 is wonen op een bijzondere plek

20 juni '19

Hier was sinds de jaren ‘70 het hoofdkantoor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevestigd. Een bijzonder gebouw, bekend bij veel mensen. Op verschillende plaatsen in Park070 zijn elementen van het gebouw straks zichtbaar. Wist je bijvoorbeeld dat de parkeergarage ooit een atoomkelder was?

Hoeveel groeit de Nederlandse economie? Hoeveel mensen verhuizen er op een dag? Wat geven Nederlanders uit aan hun vakantie? Hoeveel kilometers trappen woon-werkfietsers dagelijks weg? Je kunt het zo gek niet bedenken, of het CBS verzamelt er cijfers over. Al meer dan honderd jaar. Daar maakt het bureau allerlei statistieken van. Die zijn door iedereen te gebruiken: ondernemers, beleidsmakers, journalisten, studenten enzovoorts.

image alt

Het huis der getallen

De eerste paal van het CBS-kantoor in Voorburg ging in 1968 de grond in. Er zouden er nog meer dan duizend volgen om het kolossale betonnen bouwwerk te kunnen dragen. Het kantoor moest groot genoeg zijn om de ruim tweeduizend medewerkers, die over 23 panden in Den Haag verspreid waren, een plek te geven. Het ontwerp van de architecten Du Pon & Van Mourik omvatte een laagbouw van vier verdiepingen en daarop een hoogbouw van tien verdiepingen. Totaal zo’n slordige 60.000 vierkante meter, dat zijn twaalf voetbalvelden!

Lees meer details over het voormalige kantoorgebouw
image alt

Parkeren in een voormalige atoomkelder

Park070 is straks heerlijk autovrij. Alle auto’s staan in de stallingsgarage die werd gebouwd voor de medewerkers van het CBS. Die kelder had ook nog een andere functie: in oorlogstijd moest deze namelijk dienen als openbare atoomschuilkelder voor ongeveer vijfduizend personen. Daarvoor zijn bijzondere voorzieningen getroffen, zoals een aparte luchtbehandelingsinstallatie, hermetisch afsluitbare deuren met toegangssluizen, wasgelegenheden en wc’s. Deze voorzieningen verdwijnen in de nieuwe situatie, de kelder wordt een moderne stallingsgarage met eigentijdse functies.

  Bekijk het woningaanbod
  Lees meer over de historie